ईश्वर - अन्य भाषाहरू

ईश्वर is available in १८२ other languages.

ईश्वर मा फर्किनुस्

भाषाहरू