मुख्य सूची खोल्नुहोस्

ईश्वर - अन्य भाषाहरू

ईश्वर is available in १७८ other languages.

ईश्वर मा फर्किनुस्

भाषाहरू