आँखा - अन्य भाषाहरू

आँखा is available in १८८ other languages.

आँखा मा फर्किनुस्

भाषाहरू