"मेसोजोइक महाकल्प" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन्
left:-9.25em;
width:7em;
"><center id="113"><span[[मेसोजोइक style="महाकल्प|मे]]
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|M]]'''</span><span style="
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|e]]'''</span>
 
'''[[मेसोजोइक महाकल्प|सो]]'''
<span style="
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|s]]'''</span>
 
'''[[मेसोजोइक महाकल्प|जो]]'''
<span style="
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|o]]'''</span>
 
'''[[मेसोजोइक महाकल्प|इ]]'''
<span style="
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|z]]'''</span>
 
'''[[मेसोजोइक महाकल्प|क]]'''
<span style="
">'''[[Mesozoic|c]]'''</span></center></div></div><div class="annot-bar" id="116" style="
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|o]]'''</span>
 
<span style="
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|i]]'''</span>
 
<span style="
position:relative;
width:auto;
z-index:10;
font-size:100%;
color:black;
vertical-align:middle;
line-height:100%;
bottom:0;
">'''[[Mesozoic|c]]'''</span></center></div></div><div class="annot-bar" id="116" style="
width:auto;
font-size:100%;
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/713430" बाट अनुप्रेषित