"ढाँचा:विकिपिडिया नीति तथा दिशानिर्देशहरू" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

स्टाइल/लेआउट त्रुटिहरू सुधार
(भाषा/व्याकरण सुधार)
(स्टाइल/लेआउट त्रुटिहरू सुधार)
{{Navbox
| name = विकिपीडिया नीति तथा दिशानिर्देशहरू
| state = {{{state|<includeonly>|{{{1|autocollapse}}}</includeonly>}}}
| bodyclass = hlist
| titlestyle = {{{titlestyle|}}}
| title = [[विकिपीडिया:नीति तथा दिशानिर्देशहरू|विकिपीडिया मुख्य नीति तथा दिशानिर्देशहरू]]
| basestyle = text-align: center;
| groupstyle = text-align:left;
| groupwidth = 6.9em
 
| above =
| group1 = [[:श्रेणी:विकिपीडिया प्रशासन|अवलोकन]]
| list1 =
* [[विकिपीडिया:पञ्च स्तम्भ|पञ्च स्तम्भ]]
** [[विकिपीडिया:नीतिविकिपीडिया तथाके दिशानिर्देशहरूहोइन|नीतिविकिपीडिया तथाके दिशानिर्देशहरूहोइन]]
** [[विकिपीडिया:सबै नियमको वेवास्ता|सबै नियम वेवास्ता]]
* [[विकिपीडिया:नीति तथा दिशानिर्देशहरूको सूची|नीति तथा दिशानिर्देशहरूको सूची]]
** [[विकिपीडिया:नीतिहरूको सूची|नीतिहरूको सूची]]
** [[विकिपीडिया:दिशानिर्देशहरूको सूची|दिशानिर्देशहरूको सूची]]
 
| group1 = सामग्री
| group2 = [[विकिपीडिया:सिद्धान्तहरू|परियोजना-अनुसार सिद्धान्त]]
| list1 = {{Navbox|child
| list2 =
|groupstyle = text-align:left; font-weight: normal;
* [[विकिपीडिया:आम सहमति|आम सहमति]]
|group1 = [[Image:Green check.svg|17px|link=|alt=नीतिहरू|नीतिहरू]]
* [[विकिपीडिया:विवाद समाधान|विवाद समाधान]]
|list1 =
* [[विकिपीडिया:सम्पादन नीति|सम्पादन नीति]]
* [[विकिपीडिया:सबै नियमको वेवास्ताप्रमानिकता|सबै नियम वेवास्ताप्रमानिकता]]
* [[विकिपीडिया:विकिपीडिया के होइन|विकिपीडिया के होइन]]
* [[विकिपीडिया:विकिपीडिया शब्दकोश होइन|विकिपीडिया शब्दकोश होइन]]
 
| group3 = [[विकिपीडिया:मुख्य सामग्री नीतिहरू|मुख्य सामग्री नीतिहरू]]
| list3 =
* [[विकिपीडिया:तटस्थ दृष्टिकोण|तटस्थ दृष्टिकोण]]
* [[विकिपीडिया:मूलअनुसन्धानमा लेख निषेध|मूलअनुसन्धानमा लेख निषेध]]
* [[विकिपीडिया:प्रमानिकताविकिपीडिया के होइन|प्रमानिकताविकिपीडिया के होइन]]
 
| group4 = अन्य [[विकिपीडिया:सामग्री नीतिहरू|सामग्री नीतिहरू]]
| list4 =
* [[विकिपीडिया:लेख शीर्षक|लेख शीर्षक]]
* [[विकिपीडिया:आत्मकथा|आत्मकथा]]
* [[विकिपीडिया:जीवित मानिसहरूको जीवनी|जीवित मानिसहरूको जीवनी]]
* [[विकिपीडिया:आत्मकथा|आत्मकथा]]
* [[विकिपीडिया:चित्र प्रयोग नीति|चित्र प्रयोग]]
* [[विकिपीडिया:विकिपीडिया शब्दकोश होइन|विकिपीडिया शब्दकोश होइन]]
* [[विकिपीडिया:अन्य विकिमीडिया परियोजनाहरूबाट सामग्री लिने|अन्य विकिमीडिया परियोजनाहरूबाट सामग्री लिने]]
* [[विकिपीडिया:लेख शीर्षक|लेख शीर्षक]]
 
| group5group2 = '''शैली[[Image:Cornflower blue check2.svg|17px|link=|alt=दिशानिर्देशहरू|दिशानिर्देशहरू''']]
| list5list2 =
* [[विकिपीडिया:उल्लेखनियता|उल्लेखनियता]]
* [[विकिपीडिया:स्रोत उल्लेख|स्रोत उल्लेख]]
* [[विकिपीडिया:भ्रमविश्वसनीय निर्माणस्रोत नगर्नेपहिचान|भ्रमविश्वसनीय निर्माणस्रोत नगर्नेपहिचान]]
* [[विकिपीडिया:लामो प्राथमिक स्रोतको पूर्ण पाठ समावेश नगर्ने|लामो प्राथमिक स्रोतको पूर्ण पाठ समावेश नगर्ने]]
* [[विकिपीडिया:साहित्यिक चोरी|साहित्यिक चोरी]]
* [[विकिपीडिया:भ्रम निर्माण नगर्ने|भ्रम निर्माण नगर्ने]]
* [[विकिपीडिया:फ्रेिङ्ग सिद्धान्त|फ्रेिङ्ग सिद्धान्त]]
* [[विकिपीडिया:सर्वाधिकार उल्लङ्घन|सर्वाधिकार उल्लङ्घन]]
* [[विकिपीडिया:बाह्य लिङ्क|बाह्य लिङ्क]]
* [[विकिपीडिया:विश्वसनीय स्रोत पहिचान|विश्वसनीय स्रोत पहिचान]]
* [[विकिपीडिया:उल्लेखनियता|उल्लेखनियता]]
 
}}
| group6 = '''आचरण नीतिहरू'''
 
| list6 =
| group2 = आचरण
* [[विकिपीडिया:बाल संरक्षण|बाल संरक्षण]]
| list2 = {{Navbox|child
|groupstyle = text-align:left; font-weight: normal;
|group1 = [[Image:Green check.svg|17px|link=|alt=नीतिहरू|नीतिहरू]]
|list1 =
* [[विकिपीडिया:नम्रता|नम्रता]]
* [[विकिपीडिया:सम्पादनआम युद्धसहमति|सम्पादनआम युद्धसहमति]]
* [[विकिपीडिया:सम्पादन नीति|सम्पादन नीति]]
* [[विकिपीडिया:दुर्व्यवहार|दुर्व्यवहार]]
* [[विकिपीडिया:कानूनी धम्की नदिनेबर्बरता|कानूनी धम्की नदिनेबर्बरता]]
* [[विकिपीडिया:सबै नियमको वेवास्ता|सबै नियम वेवास्ता]]
* [[विकिपीडिया:व्यक्तिगत आक्रमण नगर्ने|व्यक्तिगत आक्रमण नगर्ने]]
* [[विकिपीडिया:सामग्रीको स्वामित्व|सामग्रीको स्वामित्व]]
* [[विकिपीडिया:सम्पादन युद्ध|सम्पादन युद्ध]]
* [[विकिपीडिया:विवाद समाधान|विवाद समाधान]]
* [[विकिपीडिया:सक पपेट्री|सक पपेट्री]]
* [[विकिपीडिया:कानूनी धम्की नदिने|कानूनी धम्की नदिने]]
* [[विकिपीडिया:बाल संरक्षण|बाल संरक्षण]]
* [[विकिपीडिया:भुक्तानी-योगदान खुलासा|भुक्तानी-योगदान खुलासा]]
 
| group7group2 = '''आचरण[[Image:Cornflower blue check2.svg|17px|link=|alt=दिशानिर्देशहरू|दिशानिर्देशहरू''']]
| list7list2 =
* [[विकिपीडिया:राम्रो नियत राख्ने|राम्रो नियत राख्ने]]
* [[विकिपीडिया:चासोको विवाद|चासोको विवाद]]
* [[विकिपीडिया:विघटनकारी सम्पादन|विघटनकारी सम्पादन]]
* [[विकिपीडिया:कुरा बुझ्नको लागि विकिकार्य बाधित नगरौं|कुरा बुझ्नको लागि विकिकार्य बाधित नगरौं]]
* [[विकिपीडिया:शिष्टाचार|शिष्टाचार]]
* [[विकिपीडिया:प्रयोगका नियमहरू|प्रयोगका नियमहरू]]
* [[विकिपीडिया:नयाँ प्रयोगकर्तालाई नटोक्ने|नयाँ प्रयोगकर्तालाई नटोक्ने]]
* [[विकिपीडिया:शिष्टाचार विनाश|शिष्टाचार विनाश]]
 
}}
| group8 = '''सम्पादन दिशानिर्देशहरू'''
 
| list8 =
| group3 = हटाउने
| list3 = {{Navbox|child
|groupstyle = text-align:left; font-weight: normal;
|group1 = [[Image:Green check.svg|17px|link=|alt=नीतिहरू|नीतिहरू]]
|list1 =
* [[विकिपीडिया:पृष्ठ हटाउने नीति|पृष्ठ हटाउने नीति]]
* [[विकिपीडिया:प्रस्तावित हटाउने मापदण्ड|प्रस्तावित हटाउने मापदण्ड]]
* [[विकिपीडिया:शिघ्र मेट्नुपर्ने आधार|शिघ्र मेट्नुपर्ने आधार]]
* [[विकिपीडिया:आक्रमण पृष्ठ|आक्रमण पृष्ठ]]
* [[विकिपीडिया:पर्यवेक्षक|पर्यवेक्षक]]
* [[विकिपीडिया:जीवित मानिसहरूको जीवनी हटाउने प्रस्ताव|हटाउने प्रस्ताव (जीमाजी)]]
* [[विकिपीडिया:पुस्तक हटाउने प्रस्ताव|हटाउने प्रस्ताव (पुस्तक)]]
* [[विकिपीडिया:मेटाइएको संशोधन|मेटाइएको संशोधन]]
 
}}
 
| group4 = प्रवर्तन
| list4 ={{Navbox|child
|groupstyle = text-align:left; font-weight: normal;
|group1 = [[Image:Green check.svg|17px|link=|alt=नीतिहरू|नीतिहरू]]
|list1 =
* [[विकिपीडिया:प्रबन्धकहरू|प्रबन्धकहरू]]
* [[विकिपीडिया:अवरोधित नीति|अवरोधित]]
* [[विकिपीडिया:निषेध नीति|निषेध]]
* [[विकिपीडिया:सुरक्षण नीति|पृष्ठ सुरक्षा]]
 
}}
 
| group5 = सम्पादन
| list5 = {{Navbox|child
|groupstyle = text-align:left; font-weight: normal;
|group1 = [[Image:Cornflower blue check2.svg|17px|link=|alt=दिशानिर्देशहरू|दिशानिर्देशहरू]]
|list1 = {{Navbox|child
|groupstyle = text-align:left; font-weight: normal;
|group1 =
|list1 =
* [[विकिपीडिया:लेख आकार|लेख आकार]]
* [[विकिपीडिया:कडा हुनुहोस|कडा हुनुहोस]]
* [[विकिपीडिया:अस्पष्ट लेखहरू|अस्पष्ट लेखहरू]]
* [[विकिपीडिया:हस्ताक्षरशीर्षटिप्पणी|हस्ताक्षरशीर्षटिप्पणी]]
* [[विकिपीडिया:समूह सूचकाङ्क लेखहरू|समूह सूचकाङ्क लेखहरू]]
* [[विकिपीडिया:उपपृष्ठ|उपपृष्ठ]]
* [[विकिपीडिया:वार्ता पृष्ठ दिशानिर्देशहरू|वार्ता पृष्ठ दिशानिर्देशहरू]]
* [[विकिपीडिया:प्रयोगकर्ता पृष्ठ|प्रयोगकर्ता पृष्ठ]]
* [[विकिपीडिया:वार्ता पृष्ठ दिशानिर्देशहरू|वार्ता पृष्ठ दिशानिर्देशहरू]]
* [[विकिपीडिया:बर्बरता|बर्बरता]]
** [[विकिपीडिया:आफैंमा रमाउनुहोसहस्ताक्षर|आफैंमा रमाउनुहोसहस्ताक्षर]]
* [[विकिपीडिया:व्यापक-अवधारणा लेख|व्यापक-अवधारणा लेख]]
* [[विकिपीडिया:परियोजना नामस्थान|परियोजना नामस्थान]]
** [[विकिपीडिया:विकिपरियोजना समिति/गाईड|विकिपरियोजना]]
 
| group9group2 = '''शैली मार्गदर्शक'''
| list9list2 =
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली|लेखन शैली]]
** [[विकिपीडिया:लेखन शैली/प्रमुख अनुच्छेदसामग्रीहरू|लेखन शैली/प्रमुख अनुच्छेदसामग्रीहरू]]
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली/लेआउटपहुँच|लेखन शैली/लेआउटपहुँच]]
** [[विकिपीडिया:प्राविधिक लेखहरू बुझ्न योग्य बनाउनुहोस्|बुझ्नयोग्य]]
* [[विकिपीडिया:शैली मार्गदर्शक|शैली मार्गदर्शक]]
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली/मिति तथा संख्याहरू|मिति तथा संख्याहरू]]
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली/तस्बीरहरू|तस्बीरहरू]]
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली/लेआउट|लेआउट]]
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली/प्रमुख अनुच्छेद|प्रमुख अनुच्छेद]]
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली/लिङ्क|लिङ्क]]
* [[विकिपीडिया:लेखन शैली/सूची|सूची]]
 
|group3 =वर्गीकरण
|list3 =
* [[विकिपीडिया:श्रेणी, सूची र नेविगेशन ढाँचाहरू|श्रेणी, सूची र नेविगेशन ढाँचाहरू]]
* [[विकिपीडिया:श्रेणीकरण|श्रेणीकरण]]
* [[विकिपीडिया:ढाँचा नामस्थान|ढाँचा नामस्थान]]
 
}}
}}
 
| group6 = विमिफा
|group10 = '''मेटाउने नीतिहरू'''
| group6style = background: #dddddd;
|list10 =
| list6 ={{Navbox|child
* [[विकिपीडिया:आक्रमण पृष्ठ|आक्रमण पृष्ठ]]
|group1style = text-align:left; font-weight: normal; background: #e6e6e6;
* [[विकिपीडिया:शिघ्र मेट्नुपर्ने आधार|शिघ्र मेट्नुपर्ने आधार]]
|group1 = [[Image:Green check.svg|17px|link=|alt=नीतिहरू|नीतिहरू]]
* [[विकिपीडिया:पृष्ठ हटाउने नीति|पृष्ठ हटाउने नीति]]
|list1 =
* [[विकिपीडिया:प्रस्तावित हटाउने मापदण्ड|प्रस्तावित हटाउने मापदण्ड]]
* [[:wmf:Policies|नीतिहरूको सूची]]
* [[विकिपीडिया:जीवित मानिसहरूको जीवनी हटाउने प्रस्ताव|हटाउने प्रस्ताव (जीमाजी)]]
* [[:wmf:Friendly space policy|मैत्रीस्थान नीति]]
* [[:wmf:Resolution:Licensing policy|इजाजतपत्र र प्रतिलिपि अधिकार]]
* [[:wmf:Privacy policy|गोपनीयता नीति]]
* [[:wmf:Values|मूल्यमान्यता]]
* [[:wmf:FAQ/en|प्राय सोधिने प्रश्नहरू]]
 
}}
|group12 = [[wmf:FAQ/en|विकिमीडिया फाउन्डेसन]]
 
|list12 =
| belowstyle = font-weight: normal;
* [[:Wikimedia:Policies|नीतिहरूको सूची]]
| below =
* [[:Wikimedia:Resolution:Licensing policy|लाइसेन्स र प्रतिलिपि अधिकार]]
* [[विकिपीडिया:नीति तथा दिशानिर्देशहरूको सूची|नीति तथा दिशानिर्देशहरूको सूची]]
* [[:Wikimedia:Privacy policy|गोपनीयता नीति]]
** [[File:Green check.svg|15px|link=|alt=]] [[विकिपीडिया:नीतिहरूको सूची|नीतिहरूको सूची]]
* [[wmf:Values|मूल्य मान्यता]]
** [[File:Cornflower blue check2.svg|15px|link=|alt=]] [[विकिपीडिया:दिशानिर्देशहरूको सूची|दिशानिर्देशहरूको सूची]]
| belowstyle = font-weight: bold;
* [[विकिपीडिया:सिद्धान्तहरू|आधारभूत सिद्धान्तहरू सिर्जना गर्ने प्रयासहरूको सूची]]
| below =
* {{icon|book}} [[Book:Key Wikipedia Policies & Guidelines|पुस्तक]]
* {{icon|CAT}} [[:श्रेणी:विकिपीडिया नीतिहरू|नीतिहरू]] / [[:श्रेणी:विकिपीडिया दिशानिर्देशहरू|दिशानिर्देशहरू]]
 
}}<noinclude>
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/630124" बाट अनुप्रेषित