"नेपालको संविधान २०७२" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन विकी शुन्य सम्पादन
 
===भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व ===
(
(४९) मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने<br>
 
(५०) निर्देशक सिद्धान्त <br>
<br>(५०) निर्देशक सिद्धान्त <br>(५१) राज्यका नीतिहरू<br>(५२) राज्यको दायित्व<br>(५३) प्रतिवेदन पेश गर्ने<br>(५४) अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था<br>(५५) अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने<br>
(५१) राज्यका नीतिहरू<br>
(५२) राज्यको दायित्व<br>
(५३) प्रतिवेदन पेश गर्ने<br>
(५४) अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था<br>
(५५) अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने<br>
 
===भाग–५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड===
(५६) राज्यको संरचना<br>(५७) राज्य शक्तिको बाँडफाँड<br>(५८) अविशिष्ट अधिकार<br>(५९) आर्थिक अधिकारको प्रयोग<br>(६०) राजश्व स्रोतको बाँडफाँड<br>
(५६) राज्यको संरचना<br>
(५७) राज्य शक्तिको बाँडफाँड<br>
(५८) अविशिष्ट अधिकार<br>
(५९) आर्थिक अधिकारको प्रयोग<br>
(६०) राजश्व स्रोतको बाँडफाँड<br>
 
===भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति===
(६१) राष्ट्रपति<br>(६२) राष्ट्रपतिको निर्वाचन<br>(६३) राष्ट्रपतिको पदावधि<br>(६४) राष्ट्रपतिको योग्यता<br>(६५) राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था<br>(६६) राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार<br>(६७) उपराष्ट्रपति<br>(६८) उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था<br>(६९) उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था<br>(७०) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने<br>(७१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सपथ<br>(७२) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुबिधा<br>(७३) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय<br>
(६१) राष्ट्रपति<br>
(६२) राष्ट्रपतिको निर्वाचन<br>
(६३) राष्ट्रपतिको पदावधि<br>
(६४) राष्ट्रपतिको योग्यता<br>
(६५) राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था<br>
(६६) राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार<br>
(६७) उपराष्ट्रपति<br>
(६८) उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था<br>
(६९) उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था<br>
(७०) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने<br>
(७१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सपथ<br>
(७२) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुबिधा<br>
(७३) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय<br>
 
===भाग–७ संघीय कार्यपालिका===
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/616274" बाट अनुप्रेषित