"उपनिषद्" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

| ९१.कृष्ण|| ९२.दत्तात्रेय|| ९३.वराह || ९४.याज्ञवल्कय || ९५.सत्यायन|| ९६.अव्यक्त || ९७.हयग्रीव|| ९८.कलिसन्तरण
|}
*१.ब्रह्म
*२.कैवल्य
*३.श्वेताश्वतर
*४.जाबालि
*५.हंस
*६.गर्भ
*७.अरुणि
*८.परमहंस
*९.अमृतनाद
*१०.नारायणि
*११.अमृतबिन्दु
*१२.अधर्वशिखा
*१३.अधर्वशिर
*१४.कासितार
*१५.मैत्रायणि
*१६.नृंिसहंतथिगनि
*१७.बृह्मजाल
*१८.मैत्रेयि
*१९.कालाग्निरुद्र
*२०.सुलभ
*२१.मांत्रिक
*२२.क्षिति
*२३.निरालम्ब
*२४.सर्वहर
*२५.वज्रसूचिका
*२६.शुभरहस्य
*२७.तेजोबिन्दु
*२८.नादबिन्दु
*२९.ध्यानबिन्दु
*३०.ब्रह्मविद्या
*३१.आत्मबोधक
*३२.योगतत्व
*३३.नारदपरिव्राजक
*३४.ब्राह्मण
*३५.सीता
*३६.[[योगचूडामणि उपनिषद|योगचूडामणि]]
*३७.निर्वाण
*३८.मण्डल
*३९.दक्षिणामर्ति
*४०.स्कन्द
*४१.शरभ
*४२.अद्वैत
*४३. तारक
*४४.महानारायण
*४५.सौभाग्यलक्ष्मि
*४६.सरस्वतीरहस्य
*४७. मुक्तिक
*४८.भावरिच
*४९.रामतपन
*५०.रामरहस्य
*५१.मुदगलि
*५२.वासुदेव
*५३.पिंगल
*५४.शाण्डील्य
*५५.महाभिक्षुक
*५६.योगशिक्षा
*५७.संन्यास
*५८.तुरियातीत
*५९.परमपरिव्राजक
*६०.नृसिंह
*६१.अक्षमालिका
*६२.अन्नपूर्णा
*६३.एकाक्षर
*६४.अक्षिक
*६५.अध्यात्म
*६६.प्रश्न
*६७.सूर्य
*६८.कुण्डिकादृव्य
*६९.आत्मा
*७०.सावित्रि
*७१.परब्रह्म
*७२.पाशुपत
*७३.त्रिपुरतपन
*७४.अवधूत
*७५.त्रिपुर
*७६.देवि
*७७.भावन
*७८.कथ
*७९.योगकुण्डलि
*८०.रुद्रहृदय
*८१.रुद्राक्ष
*८२.भस्म
*८३.दर्शन
*८४.गणपति
*८५.ताहशव
*८६.महावाक्य
*८७.पंचब्रह्म
*८८.गोपालतयनि
*८९.प्राणाग्निहोत्र
*९०.गरुड
*९१.कृष्ण
*९२.दत्तात्रेय
*९३.वराह
*९४.याज्ञवल्कय
*९५.सत्यायन
*९६.अव्यक्त
*९७.हयग्रीव
*९८.कलिसन्तरण
 
उपनिषद् [[हिन्दू धर्म]]को आध्यात्मिक तथा दार्शनिक पक्षको आधार स्तमभ पनि मान्न सकिन्छ। पुराना उपनिषद्हरू मध्ये [[ऐतरेय]] र [[कौषीतकि]] ऋग्वेद सँग सम्बन्धित छन् भने [[केन]] तथा [[छान्दोग्य उपनिषद्]] [[सामवेद]] सँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै ईश, [[तैत्तिरीय]] र [[बृहदारण्यक उपनिषद्]] [[यजुर्वेद]] सँग अनि [[प्रश्न]] र [[मुण्डक]] [[अथर्ववेद]] सँग सम्बन्धित छन्। यसका साथै [[मुण्डक]], [[कठ]] महत्वपूर्ण उपनिषद्हरू मध्ये पर्दछन्।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/531998" बाट अनुप्रेषित