"उपनिषद्" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

*१०. श्वेताश्वतर
 
शेष ९८ उपनिषदहरु यस प्रकार छन्ःछन्
 
*१.ब्रह्म *२.कैवल्य *३.श्वेताश्वतर
*२.कैवल्य
*४.जाबालि *५.हंस *६.गर्भ
*३.श्वेताश्वतर
*७.अरुणि *८.परमहंस *९.अमृतनाद
*४.जाबालि
*१०.नारायणि *११.अमृतबिन्दु *१२.अधर्वशिखा
*५.हंस
*१३.अधर्वशिर *१४.कासितार *१५.मैत्रायणि
*६.गर्भ
*१६.नृंिसहंतथिगनि*१७.बृह्मजाल *१८.मैत्रेयि
*७.अरुणि
*१९.कालाग्निरुद्र *२०.सुलभ *२१.मांत्रिक
*८.परमहंस
*२२.क्षिति *२३.निरालम्ब *२४.सर्वहर
*९.अमृतनाद
*२५.वज्रसूचिका *२६.शुभरहस्य *२७.तेजोबिन्दु
*१०.नारायणि
*२८.नादबिन्दु *२९.ध्यानबिन्दु *३०.ब्रह्मविद्या
*११.अमृतबिन्दु
*३१.आत्मबोधक *३२.योगतत्व *३३.नारदपरिव्राजक
*१२.अधर्वशिखा
*३४.ब्राह्मण *३५.सीता *३६.योगचूडामणि
*१३.अधर्वशिर
*३७.निर्वाण *३८.मण्डल *३९.दक्षिणामर्ति
*१४.कासितार
*४०.स्कन्द *४१.शरभ *४२.अद्वैत
*१५.मैत्रायणि
*४३. तारक *४४.महानारायण *४५.सौभाग्यलक्ष्मि
*१६.नृंिसहंतथिगनि
*४६.सरस्वतीरहस्य *४७. मुक्तिक *४८.भावरिच
*१७.बृह्मजाल
*४९.रामतपन *५०.रामरहस्य *५१.मुदगलि
*१८.मैत्रेयि
*५२.वासुदेव *५३.पिंगल *५४.शाण्डील्य
*१९.कालाग्निरुद्र
*५५.महाभिक्षुक *५६.योगशिक्षा *५७.संन्यास
*२०.सुलभ
*५८.तुरियातीत *५९.परमपरिव्राजक *६०.नृसिंह
*२१.मांत्रिक
*६१.अक्षमालिका *६२.अन्नपूर्णा *६३.एकाक्षर
*२२.क्षिति
*६४.अक्षिक *६५.अध्यात्म *६६.प्रश्न
*२३.निरालम्ब
*६७.सूर्य *६८.कुण्डिकादृव्य *६९.आत्मा
*२४.सर्वहर
*७०.सावित्रि *७१.परब्रह्म *७२.पाशुपत
*२५.वज्रसूचिका
*७३.त्रिपुरतपन *७४.अवधूत *७५.त्रिपुर
*२६.शुभरहस्य
*७६.देवि *७७.भावन *७८.कथ
*२७.तेजोबिन्दु
*७९.योगकुण्डलि *८०.रुद्रहृदय *८१.रुद्राक्ष
*२८.नादबिन्दु
*८२.भस्म *८३.दर्शन *८४.गणपति
*२९.ध्यानबिन्दु
*८५.ताहशव *८६.महावाक्य *८७.पंचब्रह्म
*३०.ब्रह्मविद्या
*८८.गोपालतयनि *८९.प्राणाग्निहोत्र *९०.गरुड
*३१.आत्मबोधक
*९१.कृष्ण *९२.दत्तात्रेय *९३.वराह
*३२.योगतत्व
*९४.याज्ञवल्कय *९५.सत्यायन *९६.अव्यक्त
*३३.नारदपरिव्राजक
*९७.हयग्रीव *९८.कलिसन्तरण
*३४.ब्राह्मण
*३५.सीता
*३६.योगचूडामणि
*३७.निर्वाण
*३८.मण्डल
*३९.दक्षिणामर्ति
*४०.स्कन्द
*४१.शरभ
*४२.अद्वैत
*४३. तारक
*४४.महानारायण
*४५.सौभाग्यलक्ष्मि
*४६.सरस्वतीरहस्य
*४७. मुक्तिक
*४८.भावरिच
*४९.रामतपन
*५०.रामरहस्य
*५१.मुदगलि
*५२.वासुदेव
*५३.पिंगल
*५४.शाण्डील्य
*५५.महाभिक्षुक
*५६.योगशिक्षा
*५७.संन्यास
*५८.तुरियातीत
*५९.परमपरिव्राजक
*६०.नृसिंह
*६१.अक्षमालिका
*६२.अन्नपूर्णा
*६३.एकाक्षर
*६४.अक्षिक
*६५.अध्यात्म
*६६.प्रश्न
*६७.सूर्य
*६८.कुण्डिकादृव्य
*६९.आत्मा
*७०.सावित्रि
*७१.परब्रह्म
*७२.पाशुपत
*७३.त्रिपुरतपन
*७४.अवधूत
*७५.त्रिपुर
*७६.देवि
*७७.भावन
*७८.कथ
*७९.योगकुण्डलि
*८०.रुद्रहृदय
*८१.रुद्राक्ष
*८२.भस्म
*८३.दर्शन
*८४.गणपति
*८५.ताहशव
*८६.महावाक्य
*८७.पंचब्रह्म
*८८.गोपालतयनि
*८९.प्राणाग्निहोत्र
*९०.गरुड
*९१.कृष्ण
*९२.दत्तात्रेय
*९३.वराह
*९४.याज्ञवल्कय
*९५.सत्यायन
*९६.अव्यक्त
*९७.हयग्रीव
*९८.कलिसन्तरण
 
उपनिषद् [[हिन्दू धर्म]]को आध्यात्मिक तथा दार्शनिक पक्षको आधार स्तमभ पनि मान्न सकिन्छ। पुराना उपनिषद्हरू मध्ये [[ऐतरेय]] र [[कौषीतकि]] ऋग्वेद सँग सम्बन्धित छन् भने [[केन]] तथा [[छान्दोग्य उपनिषद्]] [[सामवेद]] सँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै ईश, [[तैत्तिरीय]] र [[बृहदारण्यक उपनिषद्]] [[यजुर्वेद]] सँग अनि [[प्रश्न]] र [[मुण्डक]] [[अथर्ववेद]] सँग सम्बन्धित छन्। यसका साथै [[मुण्डक]], [[कठ]] महत्वपूर्ण उपनिषद्हरू मध्ये पर्दछन्।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/530894" बाट अनुप्रेषित