"प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी" का संशोधनहरू बिचको अन्तर