"नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन
(नेपाल कानून आयोग)
कुनै सम्पादन सारांश छैन
 कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र ब्यापार गर्ने स्वतन्त्रता
 
"बोल्द् तेक्ष्त् भाग ४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नितिहरु"
 
धारा ३३ राज्यको दायित्व (१९ प्रकारका राज्यका दायित्वहरु)
धारा ३५ राज्यका नितिहरु (२२ वटा)
 
"भाग ४ (क) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति"
 
"<big>'भाग ४ (क) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति"<big>
धारा ३६ (क देखी च सम्म क्रमशः राष्ट्रपति, निर्वाचन, पदावधि, योग्यता, पदमुक्त हुने अबस्था तथा सपथ)
 
(छ देखी झ सम्म क्रमशः उपराष्ट्रपति, पदमुक्त हुने अबस्था तथा अन्य ब्यबस्था)
धारा ३६ देखी सम्म क्रमशः राष्ट्रपति, निर्वाचन, पदावधि, योग्यता, पदमुक्त हुने अबस्था तथा सपथ छ देखी झ सम्म क्रमशः उपराष्ट्रपति, पदमुक्त हुने अबस्था तथा अन्य ब्यबस्था (ञ पारिश्रमिक तथा सुविधा ) ( ) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
 
<ref>[http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/Prevailing-Laws/Constitution/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%A9/ नेपाल कानून आयोग] </ref>
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/289530" बाट अनुप्रेषित