"प्रयोगकर्ता:Soman/temp" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन्
|-
|[[चिक्कोडी (लोकसभा क्षेत्र)|चिक्कोडी]]
||[[बेळगावबेलगाव (लोकसभा क्षेत्र)|बेळगावबेलगाव]]
||[[बागलकोट (लोकसभा क्षेत्र)|बागलकोट]]
||[[विजापूर (लोकसभा क्षेत्र)|विजापूर]]
|-
|[[चामराजनगर (लोकसभा क्षेत्र)|चामराजनगर]]
||[[बंगळूरबंगलूर ग्रामीण (लोकसभा क्षेत्र)|बंगळूरबंगलूर ग्रामीण]]
||[[बंगळूरबंगलूर उत्तर (लोकसभा क्षेत्र)|बंगळूरबंगलूर उत्तर]]
||[[बंगळूरबंगलूर मध्य (लोकसभा क्षेत्र)|बंगळूरबंगलूर मध्य]]
||[[बंगळूरबंगलूर दक्षिण (लोकसभा क्षेत्र)|बंगळूरबंगलूर दक्षिण]]
||[[चिकबल्लपूर (लोकसभा क्षेत्र)|चिकबल्लपूर]]
||[[कोलार (लोकसभा क्षेत्र)|कोलार]]
|}
 
===[[केरळकेरल]]===
{| class="wikitable" width="100%"
|-
||[[मुकुंदपुरम (लोकसभा क्षेत्र)|मुकुंदपुरम]]
||[[एर्नाकुलम (लोकसभा क्षेत्र)|एर्नाकुलम]]
||[[मुवट्टुपुळामुवट्टुपुला (लोकसभा क्षेत्र)|मुवट्टुपुळामुवट्टुपुला]]
||[[कोट्टायम (लोकसभा क्षेत्र)|कोट्टायम]]
||[[इडुक्की (लोकसभा क्षेत्र)|इडुक्की]]
|-
|[[अलप्पुळाअलप्पुला (लोकसभा क्षेत्र)|अलप्पुळाअलप्पुला]]
||[[मावेलीकरा (लोकसभा क्षेत्र)|मावेलीकरा]]
||[[अदूर (लोकसभा क्षेत्र)|अदूर]]
||[[बेतुल (लोकसभा क्षेत्र)|बेतुल]]
||[[होशंगाबाद (लोकसभा क्षेत्र)|होशंगाबाद]]
||[[भोपाळभोपाल (लोकसभा क्षेत्र)|भोपाळभोपाल]]
||[[विदिशा (लोकसभा क्षेत्र)|विदिशा]]
||[[राजगढ (लोकसभा क्षेत्र)|राजगढ]]
||[[नाशिक (लोकसभा क्षेत्र)|नाशिक]]
||[[मालेगाव (लोकसभा क्षेत्र)|मालेगाव]]
||[[धुळेधुले (लोकसभा क्षेत्र)|धुळेधुले]]
|-
|[[नंदुरबार (लोकसभा क्षेत्र)|नंदुरबार]]
||[[एरंडोल (लोकसभा क्षेत्र)|एरंडोल]]
||[[जळगावजलगाव (लोकसभा क्षेत्र)|जळगावजलगाव]]
||[[बुलढाणा (लोकसभा क्षेत्र)|बुलढाणा]]
||[[अकोला (लोकसभा क्षेत्र)|अकोला]]
||[[चंद्रपूर (लोकसभा क्षेत्र)|चंद्रपूर]]
||[[वर्धा (लोकसभा क्षेत्र)|वर्धा]]
||[[यवतमाळयवतमाल (लोकसभा क्षेत्र)|यवतमाळयवतमाल]]
|-
|[[हिंगोली (लोकसभा क्षेत्र)|हिंगोली]]
|}
 
===[[तामीळनाडुतामीलनाडु]]===
{| class="wikitable" width="100%"
|-
||[[दुर्गापूर (लोकसभा क्षेत्र)|दुर्गापूर]]
|-
|[[हूगळीहूगली (लोकसभा क्षेत्र)|हूगळीहूगली]]
||[[हावरा (लोकसभा क्षेत्र)|हावरा]]
||[[जादवपूर (लोकसभा क्षेत्र)|जादवपूर]]
१,०३२

edits

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/28133" बाट अनुप्रेषित