"अर्मेनियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची" का संशोधनहरू बिचको अन्तर