विरुधुनगर जिल्ला

विरुधुनगर जिल्ला भारतीय राज्य तमिलनाडुको एउटा जिल्ला हो।