विद्युतीय अभियान्त्रिकी (इन्जिनियरिङ)

वैद्युत अभियन्ताहरूले, वैद्धुत-शक्ति-तन्त्रको डिजाइन गर्छन् ;
… जटिल एलेक्ट्रानिक तन्त्रहरूको डिजाइन पनि गर्छन्।

विद्युत अभियान्त्रिकी विद्युत र विद्युतीय तरंग, उनको उपयोग र तीसित जोडिएका तमाम तकनीकीविज्ञानको अध्ययन र कार्य छ। ज्यादातर ठाँउ यसमा इलेक्ट्रनिक्स पनि शामिल रहन्छ। यसमा मुख्य रूपले विद्युत मिसिनहरूको कार्य विधि एवम् डिजाइन; विद्युत उर्जाको उत्पादन, संचरण, वितरण, उपयोग; पावर एलेक्ट्रानिक्स; नियन्त्रण तन्त्र; तथा एलेक्ट्रानिक्सको अध्ययन गरिन्छ।

एक अलग व्यवसायको रूपमा वैद्युत अभियांत्रिकीको प्रादुर्भाव उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तिम भागमा भयो जब विद्युत शक्तिको व्यावसायिक उपयोग हुनु आरम्भ भयो। आजकल वैद्धुत अभियांत्रिकीको धेरै उपक्क्षेत्रहरू भएकाछन्।

विद्युत इंजीनियरीका उप-विषयसम्पादन

यिनलाई पनि हेर्नुहोससम्पादन

वाह्य सूत्रसम्पादन

  • IEEE Virtual Museum A virtual museum that illustrates many of the basic electrical engineering and electricity concepts through examples, figures, and interviews.
  • MIT OpenCourseWare In-depth look at Electrical Engineering with online courses featuring video lectures.
  • Online Engineering Calculators Free online engineering calculators for electrical engineers, including PCB impedance calculators and trace current calculators.
  • Electrical Engineering Glossary Glossary of electrical engineering terms.