वार्तालाप:एलेक्सिस सिप्रास

छलफल थप्नुहोस्
सक्रिय छलफलहरू


पृष्ठ सार्न अनुरोध →१० डिसेम्बर २०२०सम्पादन

एलेक्सिस सिप्रासआलेक्सिस सिप्रास – [aˈleksis ˈt͡sipras] पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ११:०५, १० डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)

Return to "एलेक्सिस सिप्रास" page.