लूनकरणदास गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिर

लूनकरणदास गङ्गादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिर नेपाली कला-संस्कृतिमा समर्पित संस्था हो ।

सम्मानसम्पादन

यसले विभिन्न पाँच क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एवम् व्यक्तिलाई सम्मानित गर्दै आएको छ । ती सम्मान हुन्ः

गङ्गादेवी स्मृति सम्मानमा एक लाख रूपैयाँ छ भने नवप्रतिभामा भने २५ हजार रूपैयाँ छ ।

बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन