मुख्य सूची खोल्नुहोस्

ढाँचा:Infobox लुटिशियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन