लिश्टेनस्टाईन

युरोपको देश

लिश्टेनस्टाईन (जर्मन भाषा: Fürstentum Liechtenstein) युरोप महादेशमा अस्थित एउटा देश हो। यो विश्वको सबैभन्दा सानो देशहरूमा एउटा हो, र यसको शासक एक राजकुमार हुदछन। यसको राजधानी है भादुज। यसको मुख्य- र राष्ट्रीय भाषा जर्मन हो।