चट्‌टान एवं ढुङ्गाहरूसित सम्बन्धित विषयको अध्ययनलाई लिथोलोजी भनिन्छ।