लालटिन ठुलो क्षेत्रमा उज्यालो गर्नको लागि प्रयोग गरिने एक बहनिय तथा हातमा लिएर हिड्न सकिने छरितो खालको प्रकाश उत्पादन गर्ने उपकरण हो। लालटिनलाई दिपकको रूपमा वा बाहिर (जस्तै - क्याम्पिङ्ग )मा रहँदा सामान्य प्रकाशको स्रोतको रूपमा तथा सङ्केत दिनको लागि प्रयोग गर्नुका साथै कहिले काँही सजावटको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।