खास गरेर बौद्ध धर्मका धर्मगुरूलाई लामा भनिन्छ। तर लामा एक बौद्धीष्ट जाती पनि हो। धेरै जानकारीकोलागी बौद्ध धर्म हेर्नुहोस्।