लाउड स्पीकर


स्पीकर

स्पीकर वा लाउड स्पीकर एक उपकरण हो जस्ले कुनै साउण्ड सिस्टम (sound system)को आवाजलाई उत्पन्न गर्छ।