लाउड स्पीकर

स्पीकर वा लाउड स्पीकर एक उपकरण हो जसले कुनै साउण्ड सिस्टम (sound system)को आवाजलाई उत्पन्न गर्छ।

स्पीकर