मूर्तिकलासम्पादन

ललितकलाको विभिन्न विधा मध्ये मूर्तिकला एक विधा हो ।

वास्तुकलासम्पादन

चित्रकलासम्पादन

नै ललितकला हो ।