राष्ट्रिय रमणीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

झापा जिल्लाका विद्यालयहरूमध्ये राष्ट्रिय रमणीय उच्च माध्यमिक विद्यलय सतासीधाम गा.वि.स.को दुधे बजारमा अवस्थित छ । यो सामुदायिक उच्च मा.वि. हो ।

सन्दर्भ स्रोतसम्पादन