राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाकालिन संसद सदस्य थियो। यो पञ्चायत कालिन व्यवस्था थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ अनुसार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर अथवा श्री ५बाट मनोनित भएर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुने व्यवस्था थियो।