योगमाया कोइराला

योगमाया कोइराला नेपालमा गठित प्रथम महिला समितिको अध्यक्ष हुन। यो समिति बि स २०७४ सालमा गठन भएको हो।


सन्दर्भ सामग्री=सम्पादन


बाहिरी सूत्रसम्पादन