मोलिब्डेनम

आणविक संख्या ४२ भएको रासायनिक तत्व


ढाँचा:Infobox मोलिब्डेनम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन