मेरो एउटा साथी छ

नेपाली चलचित्र

मेरो एउटा साथी छ (चलचित्र) नेपाली कथानाक चलचित्र हो । रेखा थापा अभिनित चलचित्र है ।

मेरो एउटा साथी छ
देशनेपाल
भाषानेपाली