माले राजपङ्खी लोखेर्के

माले राजपंखी लोखेर्के नेपालमा पाइने लोखर्केको एक प्रजाति हो ।

माले राजपंखी लोखेर्के
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
H. alboniger
वैज्ञानिक नाम
Hylopetes alboniger
(Hodgson, 1836)


सन्दर्भ सूचीसम्पादन

  1. Duckworth, J. W., Tizard, R. J. & Molur, S. (2008). Hylopetes alboniger. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 6 January 2009.