माधव भित्तल कामथ

माधव भित्तल कामथ भारतीय पत्रकार हुन । उनी प्रशार भारतीका पूर्व अध्यक्ष हुन।

माधव भित्तल कामथ
जन्म७ सेप्टेम्बर १९२१
राष्ट्रियताभारतीय
पेशापत्रकार, मणीपाल सञ्चार विद्यालय, कर्नाटकका मानार्थ निर्देशक