महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा

महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बडौदा भारतको राज्य गुजरातको वडोदरामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।