मुख्य सूची खोल्नुहोस्

मेयर

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख व्यक्ति
(महापौर बाट पठाईएको)


महापौर कुनै नगरको प्रशासकलाई भन्छन्। धेरै पल्ट महापौरको निर्वाचन त्यो नगरमा बस्ने मान्छेहरुद्वारा गरिन्छ, र अन्य धेरै पल्ट, एक केन्द्रिय सरकारी समितिले यो निर्णय लिएकोछ ।

धेरै संघीय देशहरु जस्तै जर्मनीसंयुक्त राज्य अमेरिकामा महापौर नगर-राज्यको सरकारका प्रमुख पनि मानिन्छन्।