मस्यौदा:पुमा भाषा

पुमा भाषा भोट बर्मेली भाषा समूह अन्तर्गत पर्दछ ।