मलद्वार प्राणीको पाचन प्रणालीबाट उत्पादन हुने मल निस्कने मार्ग हो ।

मलद्वार
चित्र:Fem anu (1).JPG
मलद्वार (तल)
Protovsdeuterostomes.svg
Formation of anus in proto- and deuterostomes
Details
PrecursorProctodeum
SystemAlimentary, sometimes reproductive
ArteryInferior rectal artery
VeinInferior rectal vein
NerveInferior rectal nerves
LymphSuperficial inguinal lymph nodes
Identifiers
LatinAnus
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू


सन्दर्भ सूचीसम्पादन

बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन