मंगलबार सुरुहुने छोटो वर्ष

यो कुनै पनि वर्षको पात्रो हो जुन कुनै पनि मंगलबार सुरुहुने छोटो वर्षको लागि मान्य हुन्छ जस्तै १९५२, १९८०, २००८, २०३६ or २०६४.[१]


जनवरी
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27 
5 28 29 30 31  
 
फेब्रुअरी
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24 
9 25 26 27 28 29  
 


मार्च
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23 
13 24 25 26 27 28 29 30 
14 31
अप्रिल
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27 
18 28 29 30  
 


मे
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25 
22 26 27 28 29 30 31  
 


जुन
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22 
26 23 24 25 26 27 28 29 
27 30


जुलाई
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27 
31 28 29 30 31  
 
अगस्ट
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24 
35 25 26 27 28 29 30 31 
 


सेप्टेम्बर
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28 
40 29 30  
 
अक्टोबर
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26 
44 27 28 29 30 31  
 


नोभेम्बर
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23 
48 24 25 26 27 28 29 30 
 
डिसेम्बर
साता सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28 
1 29 30 31  
 


अघिल्लो वर्ष | पछिल्लो वर्ष

Millennium Century Year[१]
दोस्रो शहस्राव्दी: १८औँ सताव्दी:   १७६०   १७८८
दोस्रो शहस्राव्दी: १९औँ सताव्दी:   १८२८   १८५६   १८८४
दोस्रो शहस्राव्दी: २०औँ सताव्दी:   १९२४   १९५२   १९८०
तेस्रो शहस्राव्दी: २१औँ सताव्दी:   २००८   २०३६   २०६४   २०९२
तेस्रो शहस्राव्दी: २२औँ सताव्दी:   २१०४   २१३२   २१६०   २१८८

Referencesसम्पादन

  1. १.० १.१ "मंगबार सुरुहुने छोटो वर्ष", jonstlouis.htmlplanet.com, २011, webpage: HTMcal.
निम्नबारमा सुरुहुने साधारण वर्ष : सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार आइतबार
निम्नबारमा सुरुहुने छोटो वर्ष: सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार आइतबार