भानुभक्तका लघुरचनाहरू

यो शीर्षकको पुस्तक मतिप्रसाद ढकालले विविध पाठभेदहरूसहित २०६४ असारमा सम्पादन गरी आस्था आगम प्रकाशन नवलपरासीद्वारा प्रकाशमा ल्याइएको हो ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन