बोक्सीको छौडां

बोक्सीको छौडां भन्नाले हाम्रो समाज गाउँ-घरतीर बोक्सीको बच्चालाई भनिन्छ।अथवा बोक्सीको अवतारलाई बोक्सीको छौडां भन्ने गरिएको पाइन्छ।

भनाईसम्पादन

मध्यरातमा बोक्सीले निलो बत्ती बाली सुपोबाट आफ्नो छौडांलाई खाना खुवाउने भन्ने चलन छ।र उक्त समयमा कुनै मानिस त्यस दृश्य देखेमा वा उक्त ठाउँमा गएमा मानिस ठहरै हुन्छ भन्ने चलन रहेको छ।

भ्रमसम्पादन

राति कुनै पनि मानिसलाई ऐथन गर्न बोक्सीले आफ्नो छौडां पठाउछ भन्ने चलन वा भ्रम नेपाली समाजमा रहेको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

स्रोतसम्पादन