बूढी औँला (अङ्गुष्ठ) हातको तेस्रो स्थानमा तथा चोर औँलाको छेउमा अवस्थित औँला हो।

बूढी औँला
Hitchhikers thumb.jpg
बूढी औँला
विबरण
धमनीPrinceps pollicis artery
शिराDorsal venous network of hand
स्नायुDorsal digital nerves of radial nerve, proper palmar digital nerves of median nerve
LymphInfraclavicular lymph nodes
पहिचान
ल्याटिनpollex
digitus I manus
digitus primus manus
MeSHD013933
TAA01.1.00.053
FMA24938
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन