बिस्मथ एक पेरियोडीक टेबलमा पर्ने रासायनिक तत्त्व हो। ढाँचा:Infobox बिस्मथ

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन