बहुरुपी मलसाँप्रो

बहुरुपी मलसाँप्रो नेपालमा पाइने एक प्रकारको जनावर हो ।

बहुरुपी मलसाँप्रो
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
कुल:
उपकुल:
वंश:
प्रजाति:
M. erminea
वैज्ञानिक नाम
Mustela erminea
Linnaeus, 1758
Stoat range
(green—native, red—introduced)


सन्दर्भ सूचीसम्पादन

  1. Reid, F. & Helgen, K. (2008). Mustela erminea. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 21 March 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern