बर्क्लियम मोडर्न पेरियोडीक टेबलको एक रसायनिक तत्त्व हो। ढाँचा:Infobox बर्क्लियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन