फ्रान्सियम

ढाँचा:Infobox फ्रान्सियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन