फ्रम द म्याङ्गो ट्री एन्ड अदर फल्क टेल्स फ्रम नेपाल

'फ्रम द म्याङ्गो ट्री एन्ड अदर फल्क टेल्स फ्रम नेपाल पुस्तक नेपाली लॊककथाको संगालो हो । विदेशी पाठकहरूको लागि कविताराम श्रेष्ठ द्वारा तयार गरिएको यो पुस्तकको सम्पादक अमेरिकाबासी सराह लेमस्टिन हुनुहुन्छ १९९७ मा अमेरिका कोलोराडोबाट प्रकाशित यो पुस्तक त्यहाँका प्राथमिक र माध्यमिक तहका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको लागि अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकको रूपमा स्वीकृत छ ।


सामग्री विवरणसम्पादन

   Hardcover: १२१ pages
   Publisher: Libraries Unlimited Inc (१५ Jan १९९७)
   Language: English
   ISBN-१०: १५६३०८३७८७
   ISBN-१३: ९७८-१५६३०८३७८५
   Product Dimensions: १८.१ x २६.३ cm
   Average Customer Review: Be the first to review this item
   Amazon Bestsellers Rank: १,६४३,५५४ in Books  

बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन

http://www.amazon.co.uk/books/dp/1563083787