मुख्य सूची खोल्नुहोस्

ढाँचा:Infobox फर्मियम

फर्मियम एक रासायनिक तत्त्व हो।

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन