ढाँचा:Infobox प्लेटिनम

प्लेटिनम एक रासायनिक तत्त्व हो।

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन