प्राक् इतिहास

बिशोको सबै भन्दा पुरनो धर्म कुन् हो र यो कहा देखि सुरु भयेको हो ?