प्राकृत पोखरा

प्राकृत पोखरा मुकुन्दशरण उपाध्यायद्वारा लेखिएको र साझा प्रकाशनले बजारमा ल्याएको एक नेपाली भाषाको काव्य हो। [१]

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन