• १.दुई नदि मिसिऍको स्थानमा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल (जस्तै: पञ्च प्रयाग)
  • २.दुई नदि मिसिऍको स्थानमा अवस्थित ठाऊ |