पोस्ट अफिस प्रोटोकल

कम्प्युटिङमा, पोस्ट अफिस प्रोटोकल (POP) एक TCP / IP जडानमा टाढाको सर्भर देखि इमेल पुन: प्राप्त गर्न स्थानीय इमेल ग्राहकहरूद्वारा प्रयोग गर्ने एक एप्लिकेसन लेयर इन्टरनेट मानक प्रोटोकल हो। POP वर्तमान मानक संस्करण ३ (POP३) हो, यसको धेरै संस्करणको माध्यमले विकसित गरिएको छ। वस्तुतः IMAP (इन्टरनेट म्यासेज एक्सेस प्रोटोकल) र पोस्ट अफिस प्रोटोकल हाल उपयोगमा रहेका प्रोटोकलहरू हुन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन