पारलिङ्याउनिक

पारलिङ्गी व्यक्तिहरू तर्फ आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई पारलिङ्यौनिक व्यक्तिहरू भनिन्छ

पारलिङ्यौनिक विषमपुरुष (Trans-attracted hetero-man) : पारलिङ्गी महिला तर्फ आकर्षित हुने पुरुष (विषमयौनिक पुरुष) पारलिङ्यौनिक समपुरुष (Trans-attracted homo-man) : पारलिङ्गी पुरुष तर्फ आकर्षित हुने पुरुष (समयौनिक पुरुष) पारलिङ्यौनिक विषममहिला (Trans-attracted hetero-woman) : पारलिङ्गी पुरुष तर्फ आकर्षित हुने महिला (विषमयौनिक महिला) पारलिङ्यौनिक सममहिला (Trans-attracted homo-man) : पारलिङ्गी महिला तर्फ आकर्षित हुने महिला (समयौनिक पुरुष) पारलिङ्यौनिक पारलिङ्गी (Trans-attracted transgender) : पारलिङ्गी व्यक्ति तर्फ आकर्षित हुने पारलिङ्गी व्यक्ति

बाह्य लिङ्कसम्पादन

थपसम्पादन

लिङ्ग, लैङ्गिकता र यौनिकता
लिङ्ग
यौनाङ्ग पुलिङ्गी स्त्रीलिङ्गी अन्तर्लिङ्गी
लैङ्गिकता
पुरुष महिला त्याचलिङ्गी पारलिङ्गी पारलिङ्गी महिला पारलिङ्गी पुरुष मिश्रितलिङ्गी अलिङ्गी विषुलिङ्गी विषुपहिरणी दुईलिङ्गी द्रवलिङ्गी गैरानुरूपलिङ्गी परिणतलिङ्गी क्वयेरलिङ्गी अर्धलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी गैर-द्वयसांख्यिक लैङ्गिक पहिचान
यौनिकता
यौन अभिमुखिकरण विषमयौनिक समयौनिक द्वयौनिक अयौनिक द्रवयौनिक सर्वयौनिक अर्धयौनिक खर्याउनिक पुरुष्याउनिक महिल्याउनिक पारलिङ्याउनिक
अन्य
केथालिङ्गी केथायौनिक लैङ्गिक विविधता समावेशी नेपाली भाषा सांस्कृतिक लैङ्गिक पहिचानका शब्दहरू