पलाडियम

आणविक संख्या ४६ भएको रासायनिक तत्वढाँचा:Infobox पलाडियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन